De pilot van Dag Vijf is afgerond. Op dit moment zijn wij het verloop van het project aan het evalueren en onderzoeken. Onder andere of het waardevol is en in hoeverre het project voldoet aan de behoeften in het onderwijs.